La perspectiva de gènere i l’atenció de les violències masclistes des dels Serveis Socials

Online

Abril (dates i hores a determinar)

Total: 15 hores

Tècnics/ques

Detectar les situacions de violència masclista és necessari per a la prevenció, l’atenció, la recuperació i la reparació de les dones que la viuen; és indispensable per fer visibles les violències, i és imprescindible per construir una societat lliure de violències masclistes.

- Domini professional
- Orientació a la ciutadania