La perspectiva de gènere i l’atenció de les violències masclistes des dels Serveis Socials

Online

Dies 16 i 30 d’abril i 14 de maig, per un total de 15 hores.

Tècnics/ques

Detectar les situacions de violència masclista és necessari per a la prevenció, l’atenció, la recuperació i la reparació de les dones que la viuen; és indispensable per fer visibles les violències, i és imprescindible per construir una societat lliure de violències masclistes.

- Domini professional
- Orientació a la ciutadania