Documentació administrativa eficaç

Presencial

Divendres 12 de maig de 2023 de 10:00 a 14:00 hores, a l’aula Maria-Mercè Marçal del CNL a L’Olivera.

Administratius/ves, Subalterns, Tècnics/ques

Després de tractar les bases, els fonaments del llenguatge administratiu i com aconseguir textos més eficaços i efectius en general, el pas següent seria aplicar aquestes recomanacions en els documents administratius més habituals.

- Administració
- Aprenentatge permanent