PLA D’IMMERSIÓ EDUCACIÓ VIVA 0-3 ANYS

Presencial

Grup A:
– dissabte 6 juliol
– dissabte 20 juliol
– 22, 24 i 26 de juliol

Grup B:
– dissabte 13 juliol
– dissabte 27 juliol
– 23, 25 i 29 de juliol

Aquesta formació va destinada a totes aquelles professionals que tenen relació amb la primera infància (0-3) a les escoles bressol de Sant Boi. Té com a objectiu de generar estratègies, aportacions i reflexions al voltant d’una mirada basada en:
● el respecte profund per l’infant i el seu sistema familiar
● l’infant com a persona capaç des del naixement
● una educació que respongui a les necessitats de cada infant
● la valorització de l’activitat lliure i espontània que permet desenvolupar l’autonomia

El curs anual consta de 5 sessions. Cada sessió centra la seva mirada en una temàtica concreta. Tot i aquesta divisió, la formació està concebuda com un tot integrat on cada tema se sustenta en la resta de temes plantejats. I per poder realizar durant els tres anys succesius un pla d’implementació de l’educació viva a les escoles bressol.
Cada tema ha estat escollit per la seva incidència en el benestar de l’infant i la necessitat de ser revisat per acostar-nos a una mirada més amorosa i curosa amb els infants d’aquestes edats.
Sessió 1: Devolució de l’observació i reflexió
Reflexionar sobre quines estratègies, idees i eines tenim per acompanyar els infants en els propis processos de maduresa, revisar les nostres creences i intervencions. Traçar conjuntamente “el full de ruta” del pla formatiu.
● Que mirem? per a que mirem?
● Quina imatge d’infància hi ha implícita
● La reflexió com a eïna de transformació i cohesió
Sessió 2: Ambients preparats. Estructures i organització
Revisar les nostres estructures pedagògiques, les nostres propostes i els nostres materials, per tal d’analitzar si realment s’adeqüen a les necessitats autèntiques dels infants.
● L’organització diària
● Tipus de propostes i materials
● Estructura dels ambients

Sessió 3: Cos I. Moviment

El cos ens parla de l’infant, dels seus interessos, de les seves inquietuds, del seu estat emocional, conèixer amb més profunditat les investigacions que han anat en aquesta línia per acompanyar els infants.● Aportacions de la psicomotricitat relacional
● Elements d’un espai corporal
● Desenvolupament psicomotor
● Moviment

Sessió 4: Cos II. Tacte, contacte i percepció
Revisar el valor de la nostra intervenció a nivell corporal, alhora que redescobrim el cos dels infants i les seves possibilitats.
● El contacte
● Els moments de cura i atenció individual
● La pulsió
Sessió 5: Mirades i equip
Reflexionar sobre com cuidar l’equip, i com cuidar-nos, per tal de garantir un clima tranquil i un ambient relaxat necessari per al benestar dels infants. Abordar la part més emocional, centrada en el que es mou en els adults que estem en contacte amb els infants.
● La mirada sistèmica
● Els processos personals
● El lloc de cadascú
● Les trobades, reunions i formacions

- Aprenentatge permanent
- Domini professional

· Que els ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi millorin significativament el seu nivell educatiu i tinguin més oportunitats per al seu desenvolupament (repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Proposta del Servei de Recursos Humans i de la Direcció de l’Àrea d’Educació