Gestió de conflictes en plena escalada

Presencial

Dia 2 de febrer de 09:30 a 13:30 hores.

Dia 16 de març de 09:30 a 13:30 hores.

Policia Local

• Millorar les nostres habilitats per a treballar amb persones escalades.
• Saber com evitar escalar-nos nosaltres també.
• Saber com conduir a la calma a una persona a 160 pulsacions.
• Dur a terme la intervenció que correspongui sense força.

– Caràcter de l’activitat:
• És formació de caràcter tàctic, enfocada a la resolució de situacions concretes sense utilitzar força física.

– Utilitats potencials:
• Exercir l’autoritat de forma pacífica i persuasiva;
• Practicar identificacions o inspeccions sense violència;
• Obtenir col·laboració voluntària dels usuaris/usuàries;
• Mediar entre persones agitades;
• Separar baralles;
• Evitar detencions evitables…
• Tenir la garantia d’operar de forma legal i gravable per balcons (policies de balcó).

Anàlisi de problemes i presa de decisions