Posa focus!

Presencial

1ª edició: 14 de febrer (10:00 a 14:00 hores)  a L’Olivera – Anul·lada

2ª edició: 24 de febrer (10:00 a 14:00 hores) a L’Olivera – Queden 2 places.

3ª edició: 29 de març (10:00 a 14:00 hores) a L’Olivera – Complert

Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Directius, Escola de música, Escoles Bressol, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1.- Adquirir les eines clau de la planificació personal
2.- Saber combatre els lladres del temps.

3.- Aprendre a planificar en funció de la importància com a forma de lluitar per l’eficàcia
constant i no permetre l’arribada de l’estrès.

-Quina és la nostra missió?
-Quins estímuls ens bombardegen que impedeixen complir amb la nostra missió? Què
fer amb ells!
-Pensament lateral i vertical. Quin triem?
-Quina és la nostra actitud enfront aquests imputs
-Aprendre a relaxar-se i a deixar anar.

- Intel·ligència i cura emocional
- Planificació flexible i organització