Especialització de dret penal: els delictes contra el patrimoni i contra la vida i la integritat física

Online

Dies 20 i 22 d’abril de 16:00 a 19:00 hores.

Policia Local