GRUPS D’INTERÈS O LOBBYS

Presencial

1ª EDICIÓ: 9 de març (12:00 a 13:30). Sala de Plens

Comandaments, Directius
  1. Funcionament dels grups d’interès i el seu registre
  • Activitats de pressió dels grups d’interès vs participació en el procés polític
  • Dades sobre la interacció dels grups d’interès en diferents institucions
  • Transparència, rendir comptes i interacció dels grups d’interès amb el poder polític
  • Regulació de la transparència a diferents països
  • Transparència dels grups de pressió
- Compromís municipal i ètica pública
- Gestió eficient dels recursos públics

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Formació prioritzada pel CAEM