Conceptes bàsics de funció pública

Presencial

3 de febrer i 3 de març, de 14:00 a 15:30 hores.

Administratius/ves, Tècnics/ques
- Administració
- Aprenentatge permanent

Formació interna per a l’Àrea de Recursos Humans.