Redacció de documents policials

Presencial

Dies 4, 11, 18, 25 d’octubre i 2 de novembre de 2022 de 15:00 a 20:00 hores a la comissaria de la Policia Local.

Policia Local
  • En finalitzar l’acció formativa els participants han de saber redactar documents policials llegibles: clars, precisos i concisos.
  • Apreciar la importància de la qualitat lingüística en la redacció dels documents per millorar la comunicació.
  • El llenguatge policial.
  • El procés de composició del text.
  • Qüestions de norma, qüestions de llengua.
  • Terminologia i fraseologia.
  • Convencions.
  • Documents: estructura i continguts.
  • Eines de suport a la redacció del document policial.
- Aprenentatge permanent
- Domini professional