ENTORNS ACCESSIBLES, SEGURS I HABITABLES DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Presencial

1a edició: 12, 19 i 26 de juny

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny de l’espai públic

2. Planificar la construcció de la ciutat des de la perspectiva de gènere

· Marc de treball: Perspectiva de gènere, vida quotidiana i benestar

· Eines i estratègies per incorporar la perspectiva de gènere en el disseny de l’espai públic

· Experiències locals de referència

Orientació a la ciutadania

Que els drets socials i la dignitat de les persones quedin garantides

(repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat