Avança't
Cerca /

Curs ENTORNS ACCESSIBLES, SEGURS I HABITABLES DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE X

Adriana Ciocoletto
Blanca Valdivia
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny de l’espai públic

2. Planificar la construcció de la ciutat des de la perspectiva de gènere

· Marc de treball: Perspectiva de gènere, vida quotidiana i benestar

· Eines i estratègies per incorporar la perspectiva de gènere en el disseny de l’espai públic

· Experiències locals de referència

Orientació a la ciutadania

Que els drets socials i la dignitat de les persones quedin garantides

(repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat