SIGNATURA ELECTRÒNICA

Presencial

23 o 24 d’octubre de 2019 (de 12.00 a 13.30 hores). Sala de Plens de l’Ajuntament.

Inscripcions:  https://doodle.com/poll/b39cfi866n6v6pgi

– Recordar la evolució en l’ús de les eines de signatura i modalitats.
– Conèixer quines eines hem creat per  signar de manera electrònica i segura els documents de la nostra Organització.

– Solució pels documents normalitzats del gestor d’expedients corporatiu : signatura, conservació …
– Solució pels documents no normalitzats però que formen part d’un expedient del Gestor d’expedients corporatiu : signatura ,conservació…
– Solució pels documents que no formen part d’un expedient del Gestor d’expedients corporatiu : signatura, conservació….

- Domini professional
- Gestió de les TIC