Avança't
Cerca /

Curs GESTIÓ D’EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS X

Albert Valentí
Carmen Moreno
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Resoldre dubtes i incidències habituals en la tramitació d’expedients administratius

2. Homogeneïtzar criteris en la gestió d’expedients

· Marc normatiu

· Visió pràctica de la tramitació d’expedients administratius

· La gestió dels expedients administratius a l’Ajuntament de Sant Boi

Domini professional

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

64 persones del total de participants han establert diversos apartats de gestió d’expedients i administració electrònica com a prioritat en la detecció de necessitats formatives

Procediment administratiu