GESTIÓ D’EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

Presencial

1ª EDICIÓ USUARIS: 25 d’octubre (11:00 – 14:00)

1ª EDICIÓ USUARIS AVANÇATS: 9 de novembre (11:00 – 14:00)

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Resoldre dubtes i incidències habituals en la tramitació d’expedients administratius

2. Homogeneïtzar criteris en la gestió d’expedients

· Marc normatiu

· Visió pràctica de la tramitació d’expedients administratius

· La gestió dels expedients administratius a l’Ajuntament de Sant Boi

Domini professional

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

64 persones del total de participants han establert diversos apartats de gestió d’expedients i administració electrònica com a prioritat en la detecció de necessitats formatives