Projecte Google – Early Adopters

Presencial
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques
Gestió de les TIC