Geovisor

Presencial

Dia 28 de juny – Tancada per Dinamitzadors de Barri, de 10:00 a 13:30 hores a l’aula 4 de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Dia 20 de juny de 10:00 a 13:30 hores a l’aula 4 de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Administratius/ves, Comandaments, Directius, Policia Local, Tècnics/ques
  • Conèixer l’eina de Sistemes d’Informació Geogràfica municipal
  • Aplicar les potencialitats a les funcions del lloc de treball
  • Promoure la transversalitat i el treball col·laboratiu en la prestació de serveis

1. LA CARTONET

1.1 Geovisor

1.2 Visors específics

 

2. EL GEOVISOR

2.1 Menú i eines

2.2 Imprimir plànols d’emplaçament i d’àmbits

2.3. Mesurar línies i polígons. Conèixer coordenades

2.4 Llegenda d’un mapa

2.5 Afegir capes i activar finestres emergents

2.6. Carregar mapes i canviar mapes de fons

2.7. Transparència de les capes per grups

2.8. Obrir taula de dades d’una capa

2.9 Seleccions i consultes d’elements

2.10 Dibuixar anotacions, esquemes i croquis

2.11. Extracció de dades i formats

 

3. EXERCICIS PRÀCTICS

Gestió i adopció de les tecnologies