Delictes contra la seguretat viària

Online

1a edició: Dies 27 i 29 d’abril i 10 de maig.

2a edició: Dies 4, 6 i 17 de maig.

Horari: de 16:00 a 18:00 hores.

Policia Local

– Donar a conèixer la normativa vigent d’aplicació en matèria reguladora de la circulació de vehicles a motor.

– Assolir coneixements per detectar delictes contra la seguretat viària.

– Normativa vigent en matèria reguladora de la circulació de vehicles a motor.
– Conducció temerària.
– Conducció homicida
– Delicte de lesions.
– Negativa a sotmetre’s a les proves.
– Manca de permís de conduir.
– Obstacles a la via i comís del vehicle.
– Falsedats documentals.