PODA D’ARBRAT

Presencial
Brigades

1. Realitzar les tasques de manteniment de l’arbrat viari, en l’època i la freqüència corresponent.

2. Aplicar les tècniques d’esporga més usuals, a partir del coneixement dels tipus d’esporga de l’arbrat i l’ús de les eines i dels equips de protecció

· L’arbre com a element del jardí.

· L’arbrat viari.

· La morfologia bàsica de l’arbre en relació amb la poda.

· Conceptes bàsics sobre esporga.

· Tipus d’esporga aplicats en arbres.

· Eines, màquines, materials auxiliars i equips de protecció individual

Domini professional

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

53% del total de participants de l’àmbit de brigades jardineria a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a cinquena prioritat formativa