EINA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ (Google Forms)

Presencial
  • Recollir i analitzar informació a partir d’eines 2.0.

– Funcionament de l’eina google forms i d’altres de similars característiques

Gestió de les TIC