GESTIÓ DEL PATRIMONI GPA

Presencial

1a EDICIÓ: 24, 25 i 26 d’octubre ( de 10 a 15 hores)

Administratius/ves, Tècnics/ques

Adquirir domini en l’ús i funcionament de l’aplicació informàtica de Gestió del Patrimoni GPA integrada amb Sicalwin per poder mantenir d’aquesta forma actualitzat l’inventari de l’Ajuntament.

Aprendre a realitzar una operació des de la fase de proposta fins a la seva comptabilització definitiva

  • Configuració integració GPA-Sicalwin
  • Alta de béns
  • Baixa de béns
  • Operacions mixtes de béns
  • Operacions revertibles de béns
  • Operacions jurídiques de béns
  • Tancament de l’exercici
  • Altres operacions
Domini professional

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Formació vinculada a la implementació de nous sistemes de tramitació de l’Ajuntament