POLÍTIQUES LGTBI AL MÓN LOCAL

Presencial

1ª EDICIÓ:

  • Sessió 1: 14 de novembre (10:00 a 14:00). Olivera
  • Sessió 2: 21 de novembre (10:00 a 14:00). Olivera
  • Sessió 3: 28 de novembre (10:00 a 14:00). Olivera
Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Escola de música, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Incorporar la perspectiva LGTB a les polítiques locals

2. Implementar la llei 11/2014 per garantir els drets de les persones LGTBI i contra la LGTBIfòbia

· Marc conceptual de les polítiques d’igualtat per raó d’orientació sexual i diversitat de gènere

· Principis metodològics de les polítiques LGTB

· Experiències locals en la implementació de polítiques LGTB

Orientació a la ciutadania

Que els drets socials i la dignitat de les persones quedin garantides

(repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat