Avança't
Cerca /

Curs POLÍTIQUES LGTBI AL MÓN LOCAL X

Gerard Coll
Miquel Missé
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Escola de música, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Incorporar la perspectiva LGTB a les polítiques locals

2. Implementar la llei 11/2014 per garantir els drets de les persones LGTBI i contra la LGTBIfòbia

· Marc conceptual de les polítiques d’igualtat per raó d’orientació sexual i diversitat de gènere

· Principis metodològics de les polítiques LGTB

· Experiències locals en la implementació de polítiques LGTB

Orientació a la ciutadania

Que els drets socials i la dignitat de les persones quedin garantides

(repte vinculat a la qualitat de ciutat igualitària)

Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat