Avança't
Cerca /

Curs ACTUALITZACIÓ EN NORMATIVA PENAL I PROCESSAL X

Daniel Vázquez
Fernando Afan
Horacio López
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Policia Local

1. Donar a conèixer les novetats legislatives més importants en matèria penal i de seguretat ciutadana dins de l’àmbit competencial de la Policia Local.

· Continguts de drets:

– La nova regulació i com complimentar

– Aclariment sobre el dret d’accés als elements essencials del procediment

 

· Continguts del Codi Penal:

– Modificacions del Codi Penal: Llei orgànica 1/2015: Àmbit general. Àmbit especial: els delictes i les penes.

– Tractament de delictes lleus i delictes meyns greus considerats lleus per extensió de la pena

– Nova regulació d’antigues faltes penals

– Comparació de figures delictes d’abans amb les actuals

 

· Continguts de la  LOPSC:

– Art9 i 11 DNI i Passaport: accions a incompliments

– Art16. Identificació. Conseqüències

– Art 18 i 19: Registres i comprovacions

– Art 20: Registres corporals

 

- Domini professional
- Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d’un espai públic net, segur, sostenible i saludable (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

84% del total de participants de l’àmbit de Policia Local a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a primera prioritat formativa