Avança't
Cerca /

Curs HABILITATS I EINES DIGITALS 5: NAVEGACIÓ PER INTERNET, CERCA EFECTIVA I FONTS D’INFORMACIÓ X

Rafael Ruiz López
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Entendre les nostres necessitats d’informació i saber com expressar-les en un cercador.

2. Conèixer totes les possibilitats de cerca de Google.

3. Saber com avaluar ràpidament la informació que trobem.

4. Ser conscients de l’existència d’altres sistemes d’informació més enllà de Google.

· Els conceptes bàsics del procés de cerca d’informació

· Les nostres necessitats i com concretar-les

· La cerca avançada i els filtres: més enllà del botó Cerca

· Fonts d’informació especialitzades i alternatives a Google

· Mecanismes per rebre informació específica

· Avaluació de la informació abans d’usar-la

· Organització de la informació que anem trobant

- Gestió de les TIC
- Innovació

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

105 persones del total de participants han establert l’apartat Ús efectiu d’internet, fonts d’informació com a prioritat en la detecció de necessitats formatives

Habilitats i eines digitals