Avança't
Cerca /

Curs NOVETATS LEGISLATIVES I: PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC X

Marcos Castro
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Conèixer les novetats més importants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

2. Situar a l’organització en el nou marc general del procediment administratiu

· Nou model d’administració

· Novetats més importants de la Llei 39/2015

· Novetats més importants de la Llei 40/2015

Domini professional

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

87 persones del total de participants l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives

Procediment administratiu