NOVETATS LEGISLATIVES I: PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC

Presencial

1a EDICIÓ (Comandaments): 6 d’octubre (10:00 a 14:00) Olivera Aula 108

2a EDICIÓ (Directius): 6 d’octubre (10:00 a 14:00)  Sala Junta de Govern

3a EDICIÓ (Comandaments): 7 d’octubre (10:00 a 14:00) Olivera Aula 108

4a EDICIÓ: 13 d’octubre (10:00 a 14:00) Olivera Aula 108

5a EDICIÓ: 14 d’octubre (10:00 a 14:00) Olivera Aula 108

6a EDICIÓ: 21 d’octubre (10:00 a 14:00) Olivera Aula 108 EDICIÓ TANCADA (COMPLETA)

7a EDICIÓ: 28 d’octubre (10:00 a 14:00) Olivera Aula 108

8a EDICIÓ: 31 d’octubre (10:00 a 14:00) Olivera Aula 108

9a EDICIÓ: 7 de novembre (10:00 a 14:00) Olivera Aula 108

10a EDICIÓ: 19 de gener (10:00 a 14:00) Olivera Aula 104

 

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Conèixer les novetats més importants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

2. Situar a l’organització en el nou marc general del procediment administratiu

· Nou model d’administració

· Novetats més importants de la Llei 39/2015

· Novetats més importants de la Llei 40/2015

Domini professional

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

87 persones del total de participants l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives