NOVETATS ORTOGRÀFIQUES I GRAMATICALS

Presencial

1ª EDICIÓ: 31 de maig (10:00 a 14:00)

Administratius/ves, Comandaments, Directius, Escola de música, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques

1. Augmentar el grau de competència lingüística del personal que treballa a l’Ajuntament.

Farem un repàs dels canvis ortogràfics i gramaticals més importants arran de la publicació el 2016 de la nova Gramàtica de la llengua catalana i Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, que es concretaran en:

  1. Ortografia:

-accents diacrítics

-R/RR

-apòstrof

-guionet

 

  1. Gramàtica:

-preposicions

-quantitatius

-pronoms febles

Domini professional

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Dur a terme l’acord de col·laboració vigent entre el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament i el CNPL per garantir el correcte ús de la llengua catalana a l’Administració