Gestió de projectes. Les bases i les tècniques

Online

2 novembre (inici aula virtual)
8, 15 i 22 novembre (9.30 a 12.30 h.)
29 novembre (tancament aula virtual)

Comandaments, Directius, Tècnics/ques
  • Conèixer què és un projecte i quins elements clau el defineixen en el context de l’administració pública.
  • Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques dels processos de definició, planificació, execució, control i tancament d’un projecte.
  • Conèixer els aspectes bàsics d’algunes de les eines informàtiques útils per a la gestió de projectes.
  • Els projectes. Conceptes generals.
  • La iniciació del projecte.
  • La planificació del projecte.
  • La programació del projecte.
  • L’execució del projecte.
  • El control del projecte.
  • El tancament del projecte.
- Gestió del canvi i lideratge
- Gestió eficient dels recursos públics