Avança't
Cerca /

Curs INTRODUCCIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL (SUBALTERNS) X

Miriam Trujillo
Nicolás Sánchez
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Subalterns

1. Capacitar les persones de l’organització pel que fa a les habilitats i eines digitals

2. Millorar les competències digitals del personal subaltern

3. Conèixer i familiaritzar-se amb diferents eines i recursos disponibles a la xarxa d’Internet que permetran millorar el desenvolupament professional i donar solució a necessitats de cada servei

· Cultura, participació i civisme digital.

· Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del Sistema Operatiu

· Navegació, cerca i comunicació en el món digital.

· Tractament de la informació escrita.

· Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

· Ús d’eines 2.0

- Gestió de les TIC
- Innovació

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

65% del total de participants de l’àmbit de subalterns a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a primera prioritat formativa

Habilitats i eines digitals