INTRODUCCIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL (SUBALTERNS)

Presencial

1a EDICIÓ: 4, 11 i 18 d’octubre (9:30 a 13:30) Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (sala 3)

2a EDICIÓ: 21, 28 d’octubre i 4 de novembre (9:30 a 13:30) Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (sala 3)

Subalterns

1. Capacitar les persones de l’organització pel que fa a les habilitats i eines digitals

2. Millorar les competències digitals del personal subaltern

3. Conèixer i familiaritzar-se amb diferents eines i recursos disponibles a la xarxa d’Internet que permetran millorar el desenvolupament professional i donar solució a necessitats de cada servei

· Cultura, participació i civisme digital.

· Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del Sistema Operatiu

· Navegació, cerca i comunicació en el món digital.

· Tractament de la informació escrita.

· Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

· Ús d’eines 2.0

- Gestió de les TIC
- Innovació

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

65% del total de participants de l’àmbit de subalterns a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a primera prioritat formativa