Tècniques per a comandaments pel desenvolupament dels seus col·laboradors

Online
01/10/2021 Inici aula virtual
08/10/2021 09:30 12:00 Sessió de vídeoformació-Zoom
15/10/2021 09:30 12:00 Sessió de vídeoformació-Zoom
22/10/2021 09:30 12:00 Sessió de vídeoformació-Zoom
29/10/2021 Fi aula virtual
Comandaments, Directius
 1. Saber identificar les potencialitats i les necessitats de desenvolupament dels col·laboradors.
  1. Identificar les fortaleses i debilitats dels membres del seu equip.
  2. Afavorir la interacció dels membres del seu equip per facilitar l’intercanvi de coneixements, maneres de fer, experiència.
 2. Comprendre la necessitat d’actuar com a tutor i coach.
  1. Aprofitar les reunions de l’equip per orientar el seu treball i plantejar reptes individuals i col·lectius.
  2. Mostrar-se proper i col·laborador per donar suport i potenciar el desenvolupament de l’equip.
 3. Conèixer els principis de l’aprenentatge adult i del desenvolupament de competències professionals.
  1. Afavorir l’aprenentatge dels col·laboradors tenint en compte els principis pedagògics.
  2. Fer servir els nivells de desenvolupament competencial per valorar els seus col·laboradors.
 • Revisió del rol del cap: Les dimensions del lideratge i la maduresa dels equips com a clau de l’èxit i els coneixements, capacitats i competències necessàries a cada equip.
 • L’anàlisi de les necessitats de desenvolupament dels col·laboradors: detecció de necessitats formatives i avaluació del rendiment / avaluació de l’acompliment.
 • L’aprenentatge laboral d’adults: les claus de l’aprenentatge d’adults, formació versus desenvolupament, aprenentatge informal, tipus i maneres de dur-lo a terme i metodologies de formació i desenvolupament.
 • El pla de formació: pla de formació i programació anual, seguiment de l’equip de col·laboradors pel que fa a la formació i priorització de la formació.
 • El procés de formació: seguiment de la formació, creació d’espais per compartir coneixements i afavorir l’aplicació de la transferència.
 • La importància del feedback: feedback als/a les col·laboradors/ores i feedback a RH o Formació.
- Desenvolupament de persones i equips
- Direcció de persones
- Planificació i organització