Avança't
Cerca /

Curs CRITERIS BÀSICS DE GESTIÓ DOCUMENTAL X

Roser Latorre
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Conèixer les característiques bàsiques del Sistema de gestió documental

· Eines de gestió documental

· Procediments de gestió documental

Domini professional

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

64 persones del total de participants han establert diversos apartats de gestió d’expedients i administració electrònica com a prioritat en la detecció de necessitats formatives

Procediment administratiu