Introducció a les metodologias àgils (AGILE) en l’administració pública

Online

Dies: 29 d’abril i 5, 7, 13 i 21 de maig.

 

Conèixer les metodologies àgils en l’administració pública.
Analitzar aplicacions de la metodologia àgil (Agile) en el lloc de treball.

Introducció a la metodologia àgil (Agile) en l’administració pública
-Entorns VUCA: Volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat
-Introducció a les metodologies àgils (Agile) per l’administració pública
Activar el lideratge individual i col·lectiu
-Ser líder d’un mateix. L’auto-lideratge
-Liderar deixant liderar. L’auto-empoderament
-Definir la unitat “client”
Consells per implementar les metodologies Àgils a l’administració pública
-Beneficis, dificultats i reptes en l’aplicació per l’administració pública
-La simplicitat i els lliurables
-Per on començar: Inventari per aplicar la metodologia àgil (Agile)
Metodologies àgils (Agile) i el Teletreball
-Aplicacions i avantatges en el Teletreball
Introducció al glossari
-Sprint, Scrum, Kanban, Product owner

- Anàlisi de problemes i presa de decisions
- Planificació i organització
- Treball en equip
  1. Conèixer els principis dels mètodes àgils de treball.
  2. Realitzar una comparativa amb altres metodologies de gestió de projectes.