Introducció a les metodologias àgils (AGILE) en l’administració pública

Online
- Anàlisi de problemes i presa de decisions
- Planificació i organització
- Treball en equip
  1. Conèixer els principis dels mètodes àgils de treball.
  2. Realitzar una comparativa amb altres metodologies de gestió de projectes.