PAUTES PER PRIORITZAR

Presencial

1a EDICIÓ: 14 de maig (09:30 a 14:30). Olivera

Administratius/ves, Comandaments, Directius, Subalterns, Tècnics/ques
 1. Identificar el criteri amb el qual es prioritza a la feina.
 2. Revisar el criteri de priorització amb el que es treballa.
 3. Distingir els conceptes urgència i importància.
 • Concepte urgència. L’índex d’urgència.
 • Concepte importància.
 • Matriu Eisenhower. Reactivitat i proactivitat. Identificació del quadrant on treballem.
 • Tasques pel llarg termini.
 • Reajustament de prioritats.
 • Matriu Anoia.
 • Moviment de tasques.
 • Eines per obtenir temps: delegació, temps tancat, deixar de fer.

 

S’explicaran els conceptes i més endavant, amb la finalitat d’integrar els continguts, el formador presentarà exemples i es faran exercicis en petits grups per fixar els conceptes.

Planificació i organització