FORMACIÓ PER A PERSONES FORMADORES INTERNES

Presencial

22, 26 i 28 de juny

  1. Discriminar les modalitats utilitzades en funció del tipus d’aprenentatge.
  2. Ser capaç de programar l’acció formativa.
  3. Utilitzar una metodologia adequada en una sessió expositiva.
  4. Conèixer i aplicar diferents tècniques per a la participació dels participants.
  5. Preparar materials de suport al formador i/o als participants.

· Programar l’acció formativa
· Metodologia: Com estructurar i millorar una sessió expositiva
· Metodologia: Tècniques participatives i col·laboratives
· Materials de suport al formador i/o als participants
· L’avaluació dels aprenentatges

- Aprenentatge permanent
- Domini professional
- Treball transversal en la prestació de serveis

Projecte de Formació de formadors/es  de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat