Avança't
Cerca /

Curs FORMACIÓ PER A PERSONES FORMADORES INTERNES X

Susana Aranega
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
  1. Discriminar les modalitats utilitzades en funció del tipus d’aprenentatge.
  2. Ser capaç de programar l’acció formativa.
  3. Utilitzar una metodologia adequada en una sessió expositiva.
  4. Conèixer i aplicar diferents tècniques per a la participació dels participants.
  5. Preparar materials de suport al formador i/o als participants.

· Programar l’acció formativa
· Metodologia: Com estructurar i millorar una sessió expositiva
· Metodologia: Tècniques participatives i col·laboratives
· Materials de suport al formador i/o als participants
· L’avaluació dels aprenentatges

- Aprenentatge permanent
- Domini professional
- Treball transversal en la prestació de serveis

Projecte de Formació de formadors/es  de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat