La identificació i la detenció: regulació jurídica, procediments i garanties

Online

Dies 10, 13 i 27 de maig i 10 de juny de 16:00 a 17:00 hores.

Policia Local

Conèixer el marc legal aplicable en l’execució de les identificacions i les detencions i la seva aplicació en la pràctica diària:
– Conèixer el marc legal regulador de la identificació
– Conèixer el marc legal regulador de la detenció
– Conèixer com realitzar les identificacions i les detencions policials amb totes les garanties legals
– Identificar en quins casos es pertinent realitzar la detenció policial

1.La identificació
– La identificació de ciutadans en l’ordenament jurídic espanyol
– Procediment per a la identificació
– Garanties legals
2.La detenció
– Supòsits de detenció
– Terminis de la detenció
– La detenció dels menors d’edat
– El dret penal dels menors
– Especificitats en la detenció dels menors
– Aclariments de la detenció del menor
4.Drets i garanties legals de la detenció
– Regulació dels drets a la Constitució Espanyola i a la Llei d’enjudiaciament criminal
-Institució de l’habeas corpus
5.Delictes relacionats amb la privació de llibertat
– Detenció il·legal i segrest
– Detenció il·legal per particulas i funcionaris públics
– Delictes comesos pels funcionaris públics contra altres drets individuals