La identificació i la detenció: regulació jurídica, procediments i garanties

Online

Dies 11, 12 i 13 de maig de 16:00 a 19:00 hores.

Policia Local