HABILITATS I EINES DIGITALS 3: COMUNICAR DE FORMA VISUAL

Presencial

1a EDICIÓ: 30 de maig (10:00 a 14:00) Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

2a EDICIÓ: 1 de juny (10:00 a 14:00) Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

3a EDICIÓ: 3 de juliol (10:00 a 14:00) Coressa

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Engrescar-se a pensar i elaborar diferents productes (notícies, informes, memòries, projectes, resums, etc.) de forma visual.
2. Aprendre a utilitzar de forma autònoma tres eines 2.0: Piktochart, Infogr.am i InstaMaps.cat

· Explicar el que volguem de forma sintètica i atractiva amb Infografies: Piktochart.

· Representar dades amb gràfiques interactives: Infogr.am.

· Representar informació en mapes: instamaps

- Gestió de les TIC
- Innovació
- Persuasió

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

114 persones del total de participants han establert l’apartat Eines per millorar la presentació de continguts com a prioritat en la detecció de necessitats formatives