HIGIENE POSTURAL

Presencial

1a EDICIÓ: 4 de novembre (10:00 a 14:00)

2a EDICIÓ: 25 de novembre (10:00 a 14:00)

3a EDICIÓ: 29 de novembre (10:00 a 14:00)

4a EDICIÓ: 1 de desembre (10:00 a 14:00)

5a EDICIÓ: 17 de gene (10:00 a 14:00)

Administratius/ves, Comandaments, Subalterns, Tècnics/ques

1. Introduir a les pautes i coneixements bàsics de la higiene postural

2. Contribuir a la prevenció de riscos físics al lloc de treball

· Estructura i funcionament de la columna vertebral.

· Introducció a les principals patologies posturals.

· Grups musculars involucrats.

· Protocol d’exercicis bàsics segons patologies.

· Normes d’higiene postural del dia a dia.

· La respiració com a eina.

· Exercicis d’estirament i reforç muscular.

· La relaxació.

131 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives han establert l’apartat Desenvolupament personal com a segona prioritat formativa