NEUROMÀRQUETING I NEUROCOMUNICACIÓ: COM ARRIBAR AL CERVELL PRIMITIU PER CONVÈNCER?

Presencial

1a EDICIÓ: 12, 19 i 26 de juny (10:00 a 14:00). Olivera

Administratius/ves, Comandaments, Directius, Tècnics/ques
  1. Conèixer i utilitzar tècniques de neuromàrqueting i neurocomunicació per tal de comunicar amb els nostres interlocutors de manera més efectiva.

– Què és el neuromàrqueting?
– Com hem d’atacar al cervell primitiu per impactar en el nostre interlocutor?
– Com definir la nostra Proposta de Valor? Allò que ens farà únics i desitjats
– Tres cervells, un únic decisor: La clau de l’èxit comunicatiu
– Estímuls que ataquen al cervell primitiu
– 4 passos per assolir presentacions i exposicions exitoses
– Com reacciona el cervell primitiu davant una presentació o exposició?
– La Neurocomunicació
– Decàleg per fer exposicions i presentacions transformadores

 

Metodologia: És de tipus vivencial i pràctic. Es treballarà a partir de coneixements teòrics i treball en equip per compartir experiències i co-crear solucions. Es partirà d’un plantejament constructivista, en el qual la dinàmica formativa és oberta i molt participativa

Persuasió