Càpsules informàtiques Escoles Bressol

Presencial

A L’OLIVERA en tots els casos:

 

ESCOLA BRESSOL “LA MARTA”

Dia 19 de juliol de 10:00 a 12:30 hores – Introducció a l’Univers Google.

Dia 20 de juliol de 10:00 a 12:30 hores – Google Drive. Documents de text.

Dia 21 de juliol de 10:00 a 12:30 hores – Google Drive. Presentacions digitals / Formularis.

Dia 24 de juliol de 10:00 a 12:30 hores – Google Calendar / Google Fotos.

ESCOLA BRESSOL “LA MERCÈ”

Dia 17 de juliol de 10:00 a 12:30 hores – Introducció a l’Univers Google.

Dia 18 de juliol de 10:00 a 12:30 hores – Google Drive. Documents de text.

Dia 21 de juliol de 10:00 a 12:30 hores – Google Drive. Presentacions digitals / Formularis.

Dia 24 de juliol de 10:00 a 12:30 hores – Google Calendar / Google Fotos.

ESCOLA BRESSOL “LA SUSA”

Dia 17 de juliol de 10:00 a 12:30 hores – Introducció a l’Univers Google.

Dia 18 de juliol de 10:00 a 12:30 hores – Google Drive. Documents de text.

Dia 19 de juliol de 12:30 a 15:00 hores – Google Drive. Presentacions digitals / Formularis.

Dia 20 de juliol de 12:30 a 15:00 hores – Google Calendar / Google Fotos.

Escoles Bressol

Domini de l’Univers Google.

Univers Google:

  • Google Drive.
  • Documents de text.
  • Presentacions digitals.
  • Formularis.
  • Calendar.
  • Fotos
- Aprenentatge permanent
- Gestió de les TIC