ULLS DE CIUTAT (formació impartida empresa)

Presencial

1a EDICIÓ: 4 de maig (10:00 a 14:00). Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

2a EDICIÓ: 25 de maig (10:00 a 12:00). Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

3a EDICIÓ: 25 de maig (12:30 a 14:30). Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Administratius/ves, Comandaments
  1. Conèixer la nova eina Geovisor que substitueix a Ulls de ciutat
- Domini professional
- Gestió de les TIC

Formació sol·licitada pel Departament d’Informació de Base per la nova implementació del programa Geovisor