ELABORACIÓ DE LES PROPOSTES D’ACORD A L’APLICACIÓ DEL PACO

Presencial

1a edició: 1 de juny (11.00 a 14.00). Lloc: Sala de Juntes

2a edició: 8 de juny (11.00 a 14.00). Lloc: Sala de Juntes

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Millorar la redacció de les propostes d’acord

· Format i contingut dels acords

· Funcionalitats dintre del PACO per augmentar-ne l’eficiència

Domini professional

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

64 persones del total de participants han establert diversos apartats de gestió d’expedients i administració electrònica com a prioritat en la detecció de necessitats formatives