CONFERÈNCIA MINDFULNESS: ANDRÉS MARTÍN ASUERO

Presencial

26 d’octubre. 12:00 – 13.30. Pendent lloc

Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Directius, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques
Comprensió interpersonal

131 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives formatives han establert l’apartat Desenvolupament personal com a segona prioritat formativa