Avança't
Cerca /

Curs CONFERÈNCIA MINDFULNESS: ANDRÉS MARTÍN ASUERO X

Andrés Martín Asuero
Presencial
Ajuntament de Sant Boi
Administratius/ves, Brigades, Comandaments, Directius, Policia Local, Subalterns, Tècnics/ques
Comprensió interpersonal

131 persones del total de participants a la detecció de necessitats formatives formatives han establert l’apartat Desenvolupament personal com a segona prioritat formativa

Autoconeixement i Benestar