Electricitat bàsica per a conserges

Presencial

Dia 29 de juny de 10:00 a 13:00 hores al Taller caseta de l’Escola Montbaig.

dia 6 de juliol de 10:00 a 13:00 hores, al Taller caseta de l’Escola Montbaig.

Subalterns

Ser capaç de conèixer els elements clau de la instal·lació elèctrica d’un centre.

Aprendre a prevenir riscos a l’hora de manipular un element elèctric.

Ser capaç de substituir un endoll o interruptor simples, i diferents tipus de fluorescents.

– Instal·lació elèctrica: conceptes clau.

– Tipologia i característiques  de cables.

– Aïllament i PRL en la manipulació del cablejat.

– Tipologies i característiques dels fluorescents.

-Tipologies i característiques d’endolls i d’interruptors.

- Aprenentatge actiu i transferència de coneixement
- Aprenentatge permanent