NOVETATS LEGISLATIVES II: PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC. APLICACIÓ A SANT BOI

Presencial

1a EDICIÓ: 24 de març (10:00 a 14:00)

2a EDICIÓ: 4 d’abril (10:00 a 14:00)

3a EDICIÓ: 26 d’abril (10:00 a 14:00)

Administratius/ves, Comandaments, Tècnics/ques

1. Explicar amb detall l’afectació que tenen les lleis 39/2015 i 40/2015 a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

· Novetats específiques per a l’Ajuntament de Sant Boi

· Canvis operatius del funcionament intern de l’Ajuntament

· Canvis en fases del procediment administratiu:

– Inici

– Instrucció

– Resolució

– Conservació

· Canvis a curt, mitjà i llarg termini

Domini professional

Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

87 persones del total de participants l’han establert com a prioritat en la detecció de necessitats formatives