EL COMANDAMENT EN EL PROCÉS DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS SEUS COL·LABORADORS

Presencial

1a EDICIÓ: 23 i 30 de novembre (10:00 a 14:00)

Comandaments

1. Saber identificar les potencialitats i les necessitats de desenvolupament dels seus col·laboradors.

2. Comprendre la necessitat d’actuar com a tutor i coach del seus col·laboradors.

3. Conèixer els principis de l’aprenentatge adult i del desenvolupament de competències professionals.

· L’anàlisi de les necessitats de desenvolupament dels col·laboradors: Detecció de necessitats formatives. Elements i documents de referència. Pla de formació i programació anual. Seguiment de l’equip de col·laboradors. Priorització.

· Aprenentatge informal. Desenvolupament: Aprenentatge informal, tipus i maneres de dur-lo a terme.

· El procés de formació: Seguiment de la formació. Compartir coneixements. Afavorir l’aplicació/transferència.

· La importància del feedback: Feedback als col·laboradors. Feedback a RH o Formació.

· Instruments de suport: Fitxes de detecció de necessitats. Quadre intern d’indicadors de formació. Criteris d’accés a la formació.

- Desenvolupament de persones i equips
- Treball en equip

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

77% del total de participants de l’àmbit de Comandaments a la detecció de necessitats formatives l’han establert com a primera prioritat formativa