L’abordatge de situacions complexes als serveis socials

Presencial

1ª edició

Sessió 1: 11 de maig (Can Massallera de 9.30 a 13.00)
Sessió 2: 25 de maig (Can Massallera de 9.30 a 13.00)
Sessió 3: 1 de juny (Can Massallera de 9.30 a 13.00)
Sessió 4: 14 de juny (Olivera de 16.00 a 18.00)

 

Tècnics/ques
  1. Reforçar algunes habilitats cognitives, estratègies de gestió de les emocions i habilitats de comunicació que minimitzen els riscos relacionats amb l’hostilitat i les respostes violentes.
  2. Incorporar estratègies i tècniques de diàleg amb els usuaris/es que faciliten la gestió dels processos de canvi i l’abordatge de situacions professionals especialment crítiques o complexes.

• Habilitats socials en situacions complexes: fer i rebre crítiques, afrontar l’hostilitat i
gestionar les emocions.

• Diferència entre dificultats i problemes.

• Les solucions intentades com a mecanisme de construcció de problemes.

• Criteris generals d’abordatge de les resistències al canvi

• La gestió de la relació amb les persones col·laboradores

• La gestió de la relació amb les persones que volen i no poden

• La gestió de la relació amb les persones que s’oposen

• La gestió de la relació amb les persones que no saben el que volen

• Les preguntes en el procés de comprensió i orientació dels problemes

• El resum i la reestructuració lògica

• L’evocació o el poder de la reestructuració analògica

• Les propostes d’experimentació o acció

Orientació a la ciutadania

· Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants i en l’Administració (repte vinculat a la qualitat de ciutat amable)

Formació vinculada a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals