INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA

Presencial

5 d’abril, de 10.00 a 14.00h

Comandaments, Tècnics/ques
L’objectiu és introduir als participants en aspectes bàsics sobre el sistema de cooperació internacional i en concret de la cooperació descentralitzada, per tal de promoure el seu interès en aquest àmbit de treball i  que s’impliquin de manera estratègica en accions de cooperació al desenvolupament impulsades des de la seva entitat local.
• Conèixer els aspectes bàsics del sistema de cooperació internacional descentralitzada
• Reflexionar sobre les diferents interpretacions existents del concepte de cooperació descentralitzada i sobre el potencial que tenen els governs locals en aquest camp
• Conèixer quins són els actors, modalitats i àmbits de treball propis
• Debatre sobre les potencialitats i oportunitats que es presenten al territori en aquest àmbit de treball.
La cooperació descentralitzada és un terme que té diferents significats i que pot presentar-se en diferents formes i modalitats. Amb aquest curs es pretén clarificar les diferents interpretacions existents del concepte de cooperació descentralitzada i presentar el potencial que tenen els governs locals en aquest camp. Per això el taller farà una introducció al sistema de cooperació internacional, repassarà els principals factors que han impulsat el sorgiment de la cooperació descentralitzada i el potencial que tenen els
governs locals en aquest camp i finalment identificarà els actors, modalitats i àmbits de treball propis dels governs locals, fent una connexió amb la realitat del propi territori.
 Continguts:
• El sistema de cooperació internacional al desenvolupament
• El rol dels governs locals en el sistema de cooperació internacional
• Actors, modalitats, instruments i àmbits de treball de la cooperació descentralitzada i oportunitats del territori.
Domini professional

· Petició formativa a propostade la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau