La dinamització de continguts és un projecte de gestió del coneixement de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que es basa en la creació d'un grup de dinamitzadors/es de contingut d'aprenentatge entre el personal de l'organització.

Aquests dinamitzadors i dinamitzadores són persones intermediàries del coneixement, implicades en l'aprenentatge que facilita el coneixement i la informació més rellevant d'un àmbit en concret així com les novetats i les actualitzacions més pertinents. És algú que busca, filtra, agrupa i comparteix informació de forma contínua. El seu principal objectiu és el de construir un entorn personal d'aprenentatge del que també s'aprofitaran els professionals del seu àmbit d'especialització i també la resta de les persones de l'organització. Aquesta figura fa una selecció personalitzada i de qualitat del millor contingut, recursos i informació sobre temes específics a l'espai inabastable en el qual s'ha convertit la xarxa. La premissa essencial d'aquest rol, i del propi projecte, és que l'organització no vol més contingut, sinó menys i millor.
Protecció dels whistleblowers.
27/02/2023 Jordi Espinosa
EL PERÍODE NADALEC JA ÉS INHÀBIL A EFECTES PROCESSALS
29/12/2022 Guillem Matheu
Contractes menors: bones pràctiques.
21/11/2022 Jordi Espinosa
Comunicacions prèvies. Singularitats procedimentals.
11/10/2022 Jordi Espinosa
Conveni amb la FEMP per a la potenciació de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables
05/10/2022 Jordi Espinosa
Repositori col·laboratiu de recursos de l’INAP.
08/09/2020 Jordi Espinosa
RESUM NORMATIU – COVID 19 (14 i últim). 13 A 22 DE JUNY DE 2020
22/06/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa, Mercedes González
RESUM NORMATIU – COVID 19 (13). 5 A 12 DE JUNY DE 2020
18/06/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa, Mercedes González
RESUM NORMATIU – COVID 19 (12). 23 de maig a 04 de juny de 2020
09/06/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa, Mercedes González
RESUM NORMATIU – COVID 19 (11). 14 a 22 de maig de 2020
29/05/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa, Mercedes González
RESUM NORMATIU – COVID 19 (10). 8 a 13 de maig de 2020
19/05/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa, Mercedes González
RESUM NORMATIU – COVID 19 (09). 7 de maig de 2020
13/05/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa, Mercedes González
RESUM NORMATIU – COVID 19 (08). 6 DE MAIG DE 2020
08/05/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa, Mercedes González
RESUM NORMATIU – COVID 19 (07). 5 de maig de 2020
07/05/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa, Mercedes González
RESUM NORMATIU – COVID 19 (06). 4 DE MAIG DE 2020
07/05/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa, Mercedes González
RESUM NORMATIU – COVID 19 (05). 3 DE MAIG DE 2020
07/05/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa, Mercedes González
GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL. CASOS ESPECIALS D’EMPADRONAMENT.
07/05/2020 Jordi Espinosa
RESUM NORMATIU – COVID 19 (04). 1 DE MAIG DE 2020
07/05/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa, Mercedes González
RESUM NORMATIU – COVID 19 (03). Període 22 a 30 d’abril de 2020.
04/05/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa, Mercedes González
RESUM NORMATIU – COVID 19 (02). Període 17 a 21 d’abril de 2020.
30/04/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa
RESUM NORMATIU – COVID 19 (01)
29/04/2020 Adoración Segura, Jordi Espinosa, Mercedes González
Modificacions en la regulació dels contractes menors.
18/02/2020 Jordi Espinosa
Samfaina judicial: policies locals interins.
04/02/2020 Jordi Espinosa
Directiva whistleblower
23/09/2019 Jordi Espinosa
ECommerce. Resolució de conflictes en les compres online.
28/05/2019 Jordi Espinosa
Calendari de les eleccions locals a celebrar el 26 de maig de 2019
18/04/2019 Jordi Espinosa
Accès directe per internet a les còpies digitals dels plànols.
31/03/2019 Jordi Espinosa
Protecció de dades. Identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d’anuncis i publicacions.
05/03/2019 Jordi Espinosa
Notificacions electròniques. L’avís de notificació.
04/02/2019 Jordi Espinosa
Aspectes clau de la nova LOPDGDD
08/01/2019 Jordi Espinosa
Actualització de la guia pràctica per a la contractació de projectes cofinançats amb càrrec a fons europeus.
10/12/2018 Jordi Espinosa
Blogs i recursos bibliogràfics jurídics gratuïts a la xarxa.
19/11/2018 Jordi Espinosa
Patinents elèctrics. Llimbs jurídic.
12/11/2018 Jordi Espinosa
Instruments per a la gestió de la qualitat. Les cartes de serveis.
29/10/2018 Jordi Espinosa
Mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors. RDL 15/2018
23/10/2018 Jordi Espinosa
Transport de passatgers en vehicles de turisme: taxis i VTC
23/10/2018 Jordi Espinosa
Robinson list.
08/10/2018 Jordi Espinosa
Accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a mòbils del sector públic.
24/09/2018 Jordi Espinosa
¿Es prorroga l’Administració electrònica?… Ni sí ni no, ni tot el contrari.
18/09/2018 Jordi Espinosa
Taxa de reposició d’efectius.
30/07/2018 Jordi Espinosa
IIVTNU, arts. 107.1, 107.2.a) i 110.4 TRLRHL, STC 59/2017 i STS 1163/2018, de 09/07/2018
23/07/2018 Jordi Espinosa
Règim jurídic del control intern de les entitats locals
09/07/2018 Jordi Espinosa, Sergi Garcia
Procediment sancionador. Prescripció d’infraccions i caducitat del procediment sancionador.
04/06/2018 Jordi Espinosa, Pepi Chavero
RGPD – Compliment del deure d’informar.
14/05/2018 Antònia Clara Pons Pons, Jordi Espinosa
Vectors ambientals. El soroll.
06/05/2018 Jordi Espinosa
Sobre els procediments d’adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques.
30/04/2018 Jordi Espinosa
RGPD
23/04/2018 Jordi Espinosa
Pobresa energètica.
27/03/2018 Jordi Espinosa
CPI. Contractació pública d’innovació.
26/02/2018 Jordi Espinosa
Inclusió de consideracions ambientals en la contractació.
19/02/2018 Jordi Espinosa
La inclusió de consideracions de caràcter social en la contractació.
11/02/2018 Jordi Espinosa
Els contractes menors en la nova llei de contractes del sector públic.
05/02/2018 Jordi Espinosa
Bancs, ajuntaments i habitatges buits.
29/01/2018 Jordi Espinosa
Marc normatiu en relació a les actuacions davant l’ocupació irregular d’immobles des d’una perspectiva local.
29/01/2018 Jordi Espinosa
Institucionalitzant l’autoconsum compartit.
17/07/2017 Jordi Espinosa
Resultats de l’Index de Transparència dels Ajuntaments 2017
11/07/2017 Jordi Espinosa
Activitat digital dels menors i voluntats… digitals (of course).
11/07/2017 Jordi Espinosa
Monitor de les ciutats culturals i creatives.
11/07/2017 Jordi Espinosa
Cogitationis tributum nemo patitur.
28/03/2017 Jordi Espinosa
Préstecs bancaris i clàusules sòl.
20/03/2017 Jordi Espinosa
Llengua + accessibilitat = llenguatge accessible.
01/03/2017 Jordi Espinosa
Ordre PRA/157/2017, de 24 de febrer, per la que es publica el calendari del periode de l’hora d’estiu corresponent als anys 2017 a 2021.
28/02/2017 Jordi Espinosa
A l’anomenat impost de plusvàlua (IIVTNU), el fet imposable és la PLUS vàlua.
27/02/2017 Jordi Espinosa
Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.
23/02/2017 Jordi Espinosa
Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya.
21/02/2017 Jordi Espinosa
Ordre ESS/106/2017, del 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a 2017.
14/02/2017 Jordi Espinosa
La Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.
09/02/2017 Jordi Espinosa
Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
09/02/2017 Jordi Espinosa
La Llei 39/2015. Els drets dels interessats en el procediment administratiu.
23/12/2016 Jordi Espinosa
Carta als Reis…Mags. Or, encens, mirra… i caramels.
22/12/2016 Jordi Espinosa
La Llei 39/2015. Els interessats en el procediment administratiu.
16/12/2016 Jordi Espinosa
La nova Llei 39/2015. Els drets i deures dels ciutadans en les seves relacions amb les Administracions Públiques.
27/11/2016 Jordi Espinosa
L’incert futur de l’Estat.
27/10/2016 Jordi Espinosa
Novetats en el procediment administratiu.
13/10/2016 Jordi Espinosa
Brazil, 1985. Terry Guilliam. PRESENTACIÓ ÀMBIT JURÍDIC
28/09/2016 Jordi Espinosa