Patinents elèctrics. Llimbs jurídic.

L’ús del patinet elèctric com a mitjà de transport es troba hores d’ara mancat d’una regulació adequada sent d’aplicació encara que forma insuficient el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. En concret, al seu annex I l’esmentada llei recull els conceptes bàsics definint a l’apartat 6è vehicle com tot aparell apte per a circular per les vies o terrenys a què es refereix l’article 2 del mateix text normatiu, és a dir, vies i terrenys d’ús comú o públic. Com a subespècie dels vehicles, l’apartat 12è, defineix els  vehicles a motor com tots aquells vehicles provistos de motor per  a la seva propulsió.

La Instrucció 16/V-124 de la Direcció General de Trànsit, sobre vehicles de mobilitat personal, posa de manifest la insuficiència de la normativa actual i exclou als patinets elèctrics de l’àmbit dels vehicles a motor i dels ciclomotors -fet aquest que fa que els seus usuaris no estiguin obligats a usar casc ni a posseir llicència administrativa ni tampoc assegurança de responsabilitat civil-, remetent-se a la normativa municipal la regulació del seu ús en vies urbanes. En aquesta línia, ciutats com Barcelona Madrid  o València, han elaborat les corresponents ordenances.

Recentment ha estat publicat un interessant article al web de “El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados” on es tracta la problemàtica generada per la irrupció en la via pública d’aquest mitjà de transport, titulat “¿Es el patinete eléctrico un ciclomotor? Luces y sombras ante un limbo jurídico”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *