Cogitationis tributum nemo patitur.

El proppassat dia 23/03/2017 es publicà al BOE l’Ordre HFP/255/2017, de 21 de març mitjançant la qual:

  • S’aproven els models de declaració de l’IRPF i de l’Impost sobre el Patrimoni per a l’exercici 2016.
  • Es determina el lloc, forma i terminis de presentació. Des del 5 d’abril, es podran obtenir l’esborrany i les dades fiscals de la declaració de l’IRPF per mitjans telemàtics en la seu electrònica de l’AEAT, a través del Servei de tramitació de l’esborrany/declaració, des del Portal de Serveis Personalitzats de Renda –http://www.agenciatributaria.es– o directament a https://www.agenciatributaria.gob.es.

L’11 de maig s’inicia el termini per a la presentació presencial de la declaració.

El 26 de juny finalitza el període estipulat si el resultat surt a ingressar i es vol domiciliar el pagament.

El 30 de juny conclou el termini tant per a la presentació telemàtica com per a la que es fa personalment a les oficines de l’Agència Tributària.

  • S’estableixen els procediments d’obtenció, modificació, confirmació i presentació de l’esborrany de declaració de l’IRPF,
  • Es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació per mitjans telemàtics o telefònics.

Entre les novetats cal destacar:

  • La definitiva eliminació del programa PADRE.
  • La generalització de la Renda Web. Es la segona campanya de la renda en què es disposa d’aquest sistema. Aquest any es generalitza per a tots els declarants, qualsevol que sigui la naturalesa de les seves rendes –del treball, capital o activitats econòmiques-. Ve a substituir al Programa PADRE i a l’esborrany de l’IRPF. S’hi accedeix des de la seu electrònica de la Agencia Tributaria.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *