CPI. Contractació pública d’innovació.

La Directiva 2014/24/UE promou la utilització de forma estratègica de la contractació pública per fomentar la innovació i incorpora nous procediments de contractació innovadora. L’esmentada Directiva defineix la innovació -article 2.22-, com la introducció d’un producte, servei o procés nous o significativament millorats, que inclou, encara que no es limita a ells, els processos de producció, edificació o construcció, un nou mètode de comercialització o un nou mètode d’organització de pràctiques empresarials, l’organització del lloc de treball o les relacions exteriors, entre altres amb l’objectiu d’ajudar a resoldre desafiaments de la societat o a recolçar l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

La contractació pública d’innovació (CPI), pot comprendre des de l’actuació més senzilla com seria la d’emprar dins dels criteris d’adjudicació algun relacionat amb la innovació -com la possibilitat d’incorporar variants i/o millores-, fins a la utilització de procediments més complexos com la compra pública precomercial -en anglès Precomercial Public Procurement, PCP-, o l’associació per a la innovació -en anglès Partnership Innovation, PI-.

En aquest marc és fonamental el paper de les PYMES i el seu potencial de creixement i innovació. El Reial Decret 475/2014, de 13 de juny, sobre bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social del personal investigador, estableix la definició de pyme innovadora. En el mateix sentit la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig, sobre microempreses, petites i mitjanes empreses.

Per assolir aquests objectius:

1.- En la preparació dels contractes s’incorpora la regulació de les consultes preliminars del mercat -article 115 de la Llei-, amb la finalitat de preparar correctament la licitació i informar als operadors econòmics sobre els plans de contractació i dels requisits que exigirà per concórrer al procediment.

També es recomana als òrgans de contractació la utilització dels procediments de contractació conjunta entre diferents entitats contractats. Amb el terme genèric de contractació conjunta ens referim a l’anomenada genèricament racionalització tècnica de la contractació i que pot tenir diverses manifestacions: acords marc, sistemes dinàmics i centrals de contractació-.

2.- L’establiment d’un nou  procediment de licitació anomenat d’associació per a la innovació, regulat als articles 177 i següents de la Llei, junt amb el ja previst a la Llei de contractes de 2007 de diàleg competitiu.

3.- En la selecció dels contractistes, l’admissió de variants en les licitacions és un incentiu a la innovació ja que permet als licitadors de presentar solucions innovadores alternatives i,  potser, millors que les previstes inicialment per les entitats contractants.

Per saber més:

Per finalitzar, dir que en aquests processos la prèvia planificació és clau. L’estudi previ del mercat i de la tecnologia és imprescinble per dur a terme aquests processos contratuals, sent d’ajut la informació que subministra l’Oficina Espanyola de Patents i Marques en relació a marques i noms comercials, invencions dissenys.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *