Modificacions en la regulació dels contractes menors.

Mitjançant Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, es modifica, entre d’altres, l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic en els següents aspectes:

1.- Ja no cal justificar que el contractista no ha subscrit contractes menors que individual o conjuntament superin el valor estimat de 40.000 euros per als contractes d’obres i de 15.000 euros per als contractes de serveis i subministraments.

Segons la interpretació que en fa la major part de les juntes consultives i de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (veure Instrucció 1/2019, de 28 de febrer),  dit límit no era d’aplicació quan l’objecte contractual era qualitativament diferent al d’altres que hagin estat perfeccionats anteriorment amb el mateix operador econòmic.

2.- Es preveu que per als contractes menors amb un valor estimat que no excedeixi de 5.000 euros i el pagament dels quals s’efectuï per bestreta de caixa fixa o altre sistema de semblant per efectuar pagaments menors no caldrà emetre l’informe de l’òrgan de contractació justificant la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars establerts per als contractes menors.

Esperem que amb aquestes modificacions i com diu Víctor Almonacid al seu blog, no es substitueixi la política pública europea de “foment de les pymes” per la de “foment de la pyme” (a una, la que millor et caigui).

Interessant en aquest sentit l’informe del Tribunal de Comptes -del qual la Constitució diu que és el suprem òrgan fiscalitzador dels comptes i de la gestió económica de l’Estat i del sector públic-, de fiscalització de la contratació menor celebrada pels ajuntaments de més de 500.000 habitants a l’exercici 2016. Un amé resum de l’informe es fa a crisisycontratacionpublica.org.

També interessant és la infografía resultant de les modificacions operades en el contracte menor elaborades per Juan Carlos Melián.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *