RESUM NORMATIU – COVID 19 (07). 5 de maig de 2020

1.- BOE.

1.1.- Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.

La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments ha adoptat acords pels quals es fixen imports màxims de venda al públic de determinats productes.

Així, s’estableix els imports màxims (unitaris i amb IVA) de venda al públic de:

– Antisèptics de pell sana autoritzats per la AEMPS (fins a 150 ml. 0,032 €/ml; de 151 ml i fins a 300 ml 0,023€/ml; i de 301 ml i fins a 1000 ml. 0,015€/ml), i

– Gels i solucions hidroalcohòliques autoritzades temporalment per AEMPS (fins a 150 ml. 0,025€/ml i de 151 ml i fins a 300 ml. 0,021€/ml).

.
1.2.- Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Telefónica Digital España, SLU, para la operación de la Aplicación ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Conveni té per objecte establir els termes concrets sota els qualsTelefónica col·labora amb la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, en l’execució d’activitats que permetin la implementació i desplegament de l’aplicació gratuïta «ASISTENCIACOVID19» .

L’aplicació és per ajudar a l’autoavaluació dels ciutadans de la probabilitat de sofrir COVID-19 i amb això a reduir el volum de trucades als números telefònics posats a la disposició dels ciutadans per a resoldre els dubtes sobre aquest tema, permetent un triatge inicial de possibles casos i un seguiment posterior.

.
2.- DOGC.

2.1.- Acord GOV/64/2020, de 2 de maig, pel qual es crea la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19.

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, es crea la Comissió per a l’elaboració i seguiment del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *