El dia 7 de juliol foren presentats els Resultats de l’Índex de Transparència dels Ajuntament (ITA) 2017, elaborat per Transparència Internacional Espanya.
L’Índex, que ha arribat a la seva sisena edició, mesura el nivell de transparència dels 110 majors Ajuntaments d’Espanya, a través d’un conjunt integrat de 80 indicadors, relatius a les sis Àrees de transparència següents:

a) Transparència activa i Informació sobre la Corporació municipal;
b) Relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana;
c) Transparència economicofinancera;
d) Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis;
i) Transparència en matèries d’Urbanisme, obres públiques i medi ambient;
f) Dret d’accés a la informació.

Accés directe a l’ITA 2017.

Àmbit: JURÍDIC